الکسا

کرمان بلوار امام حسن فروش زمین 1250 متر

10 روز پیش
قیمت : 125,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک

1/1
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق

گزارش خرابی