الکسا
20,000,000 تومان تخفیف

زمان باقیمانده تخفیف:

38
ثانیه
12
دقیقه
19
ساعت
12
روز

قائم شهر جاده نظامی فروش باغ 2000 متر

7 روز پیش
قیمت : 730,000,000750,000,000تومان
قیمت هر متر : 375,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اختصاصی

توضیحات بیشتر

دارای یک بنای 150 متری و درختان 8 ساله میباشد

گزارش خرابی