الکسا

ملایر خیابان با هنر - معارفوند فروش زمین 375 متر

71 روز پیش
قیمت : 113,000,000تومان
قیمت هر متر : 301,333 تومان

منقضی شد

1/2

جزئیات بیشتر

کفپوشکفپوش خاک
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی