الکسا

مشهد سجادیه - الهیه - بلوار میثاق فروش زمین 300 متر

7 روز پیش
قیمت : 1,200,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شخصی

گزارش خرابی