الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش زمین 900 متر

6 روز پیش
قیمت : 301,500,000تومان
قیمت هر متر : 335,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

امتیازات سر زمین/حدفاصل 1کیلومترتاحاشیه بلوار

گزارش خرابی