الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش زمین 800 متر

11 روز پیش
قیمت : 268,000,000تومان
قیمت هر متر : 335,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

تمام امتیازات موجود/حدفاصل 1کیلومترتاحاشیه بلوار.

گزارش خرابی