الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 200 متر

43 روز پیش
قیمت : 138,000,000تومان
قیمت هر متر : 690,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی