الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 200 متر

43 روز پیش
قیمت : 40,000,000تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی