الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش زمین 150 متر

9 روز پیش
قیمت : 25,000,000تومان
قیمت هر متر : 166,667 تومان

تماس با مالک

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند اوقافی

گزارش خرابی