الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 80 متر

10 روز پیش
قیمت : 125,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,562,500 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

سند به صورت سه دانگ می باشد.

گزارش خرابی