الکسا

زنجان گلشهر فروش زمین 200 متر

10 روز پیش
قیمت : 750,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی