الکسا

تبریز جاده صوفیان فروش باغ 625 متر

44 روز پیش
قیمت : 120,000,000تومان
قیمت هر متر : 192,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت

گزارش خرابی