الکسا

کرمان پروین اعتصامی - خواجوی کرمانی فروش زمین 550 متر

11 روز پیش
قیمت : 1,400,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,545,455 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی