الکسا

نوشهر سیسنگان-آویدار فروش باغ 2500 متر

10 روز پیش
قیمت : 2,250,000,000تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز

گزارش خرابی