الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش باغ 3100 متر

13 روز پیش
قیمت : 840,000,000تومان
قیمت هر متر : 270,968 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی