الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 160 متر

8 روز پیش
قیمت : 370,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,312,500 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی