الکسا

شیراز بلوار قائم فروش زمین 240 متر

5 روز پیش
قیمت : 420,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

تماس با مالک

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی