الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 160 متر

12 روز پیش
قیمت : 320,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

سند به صورت 6 دانگ می باشد.

گزارش خرابی