الکسا

مشهد طلاب - طبرسی جنوبی - تلگرد فروش مغازه 35 متر

10 روز پیش
قیمت : 550,000,000تومان
قیمت هر متر : 15,714,286 تومان
سن بنا : 10
واقع در طبقه : 1
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شخصی

گزارش خرابی