الکسا

اصفهان آتشگاه-گورتان فروش زمین 690 متر

12 روز پیش
قیمت : 200,000,000تومان
قیمت هر متر : 289,855 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی