الکسا

زنجان سایت کارگاهی فروش زمین 80 متر

12 روز پیش
قیمت : 320,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی