الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 700 متر

11 روز پیش
قیمت : 50,000,000تومان
قیمت هر متر : 71,429 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

گزارش خرابی