الکسا

رشت لشت نشاء فروش زمین 770 متر

9 روز پیش
قیمت : 150,000,000تومان
قیمت هر متر : 194,805 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند اوقافی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی