الکسا

اصفهان آتشگاه-گورتان فروش زمین 250 متر

10 روز پیش
قیمت : 280,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,120,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی