الکسا

اردبیل عطایی - شهرک نادری فروش زمین 160 متر

73 روز پیش
قیمت : 22,000,000تومان
قیمت هر متر : 137,500 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی