الکسا

اردبیل ملا باشی - شهرک کارشناسان - شهرک ساحلی فروش زمین 500 متر

8 روز پیش
قیمت : 3,600,000تومان
قیمت هر متر : 7,200 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی