الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 200 متر

73 روز پیش
قیمت : 200,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی