الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 180 متر

8 روز پیش
قیمت : 70,000,000تومان
قیمت هر متر : 388,889 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی