الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 180 متر

7 روز پیش
قیمت : 33,500,000تومان
قیمت هر متر : 186,111 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی