الکسا

مشهد طلاب - طبرسی جنوبی - تلگرد فروش باغ 1000 متر

8 روز پیش
قیمت : 380,000,000تومان
قیمت هر متر : 380,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

سند ملکى موقعیت عالى

گزارش خرابی