الکسا

لاهیجان حومه مرکزی فروش زمین 600 متر

38 روز پیش
قیمت : 180,000,000تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

تماس با مالک

1/8

جزئیات بیشتر

فضای مسقففضای مسقف
نوع سندنوع سند منگوله دار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی