الکسا

شیراز عدالت فروش زمین 580 متر

6 روز پیش
قیمت : 1,600,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,758,621 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی