الکسا

اردبیل ملا باشی - شهرک کارشناسان - شهرک ساحلی فروش زمین 500 متر

39 روز پیش
قیمت : 6,500,000تومان
قیمت هر متر : 13,000 تومان

تماس با مالک