الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 80 متر

5 روز پیش
قیمت : 135,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,687,500 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی