الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 160 متر

2 روز پیش
قیمت : 112,000,000تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی