الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 200 متر

37 روز پیش
قیمت : 650,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,250,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی