الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 110 متر

34 روز پیش
قیمت : 20,000,000تومان
قیمت هر متر : 181,818 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

گزارش خرابی