الکسا

مشهد صیاد - پیروزی - لادن فروش زمین 230 متر

6 روز پیش
قیمت : 1,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 4,347,826 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی