الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 120 متر

8 روز پیش
قیمت : 82,000,000تومان
قیمت هر متر : 683,333 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

گزارش خرابی