الکسا

مشهد شهرک امام هادی - شهرک نوید - توس فروش زمین 131 متر

37 روز پیش
قیمت : 262,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند مشاع

گزارش خرابی