الکسا

اردبیل دادگستری فروش زمین 500 متر

37 روز پیش
قیمت : 1,700,000تومان
قیمت هر متر : 3,400 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی