الکسا

کرمان الغدیر - رضوان فروش زمین 200 متر

36 روز پیش
قیمت : 600,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

تماس با مالک

1/1
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی