الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 160 متر

36 روز پیش
قیمت : 60,000,000تومان
قیمت هر متر : 375,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی