الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 180 متر

35 روز پیش
قیمت : 630,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

گزارش خرابی