الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 160 متر

35 روز پیش
قیمت : 7,000,000تومان
قیمت هر متر : 43,750 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی

گزارش خرابی