الکسا

مشهد طبرسی شمالی - پنج تن فروش زمین 175 متر

61 روز پیش
قیمت : 52,500,000تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای

گزارش خرابی