الکسا

مشهد سجادیه - الهیه - بلوار میثاق فروش زمین 100 متر

119 روز پیش
قیمت : 175,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند اداری

گزارش خرابی