الکسا

نوشهر لتینگان فروش زمین 505 متر

31 روز پیش
قیمت : 909,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا 0
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا 0
جواز ساختجواز ساخت دارد
نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

داخل بافت شمالی جنوبی شهرکی با نگهبانی 24 ساعته

گزارش خرابی