الکسا

بهشهر جاده بهشهر - گلوگاه فروش زمین 2080 متر

42 روز پیش
قیمت : 313,000,000تومان
قیمت هر متر : 150,481 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل

توضیحات بیشتر

در کمربندی

گزارش خرابی