الکسا

همدان شهرک شهید بهشتی فروش زمین 264 متر

40 روز پیش
قیمت : 792,000,000تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

کفپوشکفپوش خاک
نوع سندنوع سند تک برگی
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

گزارش خرابی